ข้อมูลรายไตรมาส

ข้อมูลไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562
เปิด
ข้อมูลไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562
เปิด
ข้อมูลไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562
เปิด
ข้อมูลไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2561
เปิด
ข้อมูลไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2561
เปิด
ข้อมูลไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2561
เปิด
ข้อมูลประจำปี 2560
เปิด
ข้อมูลไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2560
เปิด
ข้อมูลไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2560
เปิด
ข้อมูลไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2560
เปิด