โครงการต่างๆ

โครงการต่างๆ2017-07-08T14:47:31+07:00

โครงการต่างๆ

โครงการโซล่าเซลล์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

โครงการ CSR ประจำปี 2562

"PDG Care Challenge #1" 1 วัน 1 ตัน ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนคืนชีวิตสัตว์น้ำ ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562

โครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 2561

โครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา " โครงการ พีดีจี...แบ่งปันรอยยิ้มสานฝันเด็กไทย " เพื่อมอบให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561(วันอาทิตย์)

โครงการบริจาคโลหิตใต้ร่มพระบารมี

ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รับประกาศณียบัตรโครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ 1

5 ส. ประจำปี 2560 (Big Cleaning Day)

5 ส. ประจำปี 2560 (Big Cleaning Day)

ตรวจสุขภาพประจำปี 2560

ตรวจสุขภาพประจำปี 2560

ตรวจสุขภาพประจำปี 2559

ตรวจสุขภาพประจำปี 2559

โครงการโรงงานสีขาว

โครงการโรงงานสีขาว 2560

โครงการ “ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหาสามัคคี ” ปี 2557

ณ. วัดใหม่สุประดิษฐาราม จ. นครปฐม วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

โครงการ “ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหาสามัคคี ” 2556

ณ.วัดใหม่สุประดิษฐาราม จ.นครปฐม วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556