การอบรมหลักสูตร​ผู้บังคับปั้นจั่น​ ผู้​ให้​สัญญาณ​แก่ผู้บังคับ​ปั้นจั่น​ ผู้ยึดเกาะวัสดุ​และผู้ควบคุม​ปั้นจั่น​

วันที่ 7-8 กันยายน 2566