ปัจจุบัน น้ำดื่มแร่ที่บรรจุขวดอยู่นั้นสามารถพบเห็นได้ตามร้านค้าทั่วไปนั้นเริ่มมีจำนวนมากขึ้น แล้วผู้บริโภคอย่างเราๆทราบบ้างมั้ยว่าน้ำแร่มีทั้งหมดกี่ชนิด แต่ละชนิดมีข้อดี ข้อเสียอย่างไรบ้าง
และใครบ้างที่ไม่เหมาะกับน้ำแร่ บทความนี้สามารถช่วยคุณได้

น้ำแร่คือน้ำที่มีปริมาณแร่ธาตุอยู่ในปริมาณหลากหลายชนิดมีสรรพคุณทางร่างกายในการกระตุ้นการทำงานของอวัยวะส่วนต่างๆโดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของน้ำแร่

การแบ่งประเภทน้ำแร่สามารถแบ่งได้ดังนี้
1.แบ่งตามแหล่งกำเนิด
1.1 น้ำแร่ธรรมชาติ คือน้ำแร่ที่มีต้นกำเนิดจากแหล่งน้ำแร่ตามธรรมชาติมีต้นกำเนิดจากน้ำฝนที่ผ่านการกรองและกักเก็บในชั้นหินธรรมชาติเป็นเวลานาน
1.2 น้ำแร่ปรุงแต่ง คือน้ำแร่ที่ผ่านการเติมแต่งแร่ธาตุมีต้นกำเนิดจากน้ำแร่ธรรมชาติหรือน้ำสะอาดชนิดอื่นๆที่ผ่านการเติมแต่งแร่ธาตุ
2.แบ่งตามปริมาณแร่ธาตุ
2.1 น้ำแร่ชนิดเบา คือน้ำแร่ที่มีปริมาณแร่ธาตุอยู่ที่ 250-500 มิลลิกรัมต่อลิตรสามารถบริโภคได้ทุกวันโดยไม่มีอันตราย
2.2 น้ำแร่ชนิดปานกลาง คือน้ำแร่ที่มีปริมาณแร่ธาตุอยู่ที่ 500-1000 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถบริโภคได้เป็นบางครั้ง ไม่เหมาะสำหรับเด็กและสตรีมีครรภ์
2.3 น้ำแร่ชนิดหนัก คือน้ำแร่ที่มีปริมาณแร่ธาตุอยู่มากกว่า1000 มิลิกรัมต่อลิตรไม่เหมาะสำหรับบริโภคแต่สามารถใช้อาบหรือใช้เพื่อความงามได้
3.แบ่งตามชนิดของแร่ธาตุ
3.1 น้ำแร่ไบคาร์บอเนต คือน้ำแร่ที่มีมีปริมาณไบคาร์บอเนตมากกว่า600 มิลลิกรัมต่อลิตร
3.2 น้ำแร่ซัลเฟต คือน้ำแร่ที่มีปริมาณปริมาณซัลเฟตมากกว่า200 มิลลิกรัมต่อลิตร
3.3 น้ำแร่ซัลเฟต-ไบคาร์บอเนต
3.4 น้ำแร่ซัลเฟอร์, เกลือ-ไอโอดีน, เกลือ-โบรมีน-ไอโอดีน
3.5 น้ำแร่ซัลเฟอร์และไบคาร์บอเนต
3.6 น้ำแร่คลอรีน (น้ำเกลือ) คือน้ำแร่ที่มีมีปริมาณมีปริมาณคลอไรด์มากกว่า 200 มิลลิกรัมต่อลิตร
3.7 น้ำแร่แคลเซียม คือน้ำแร่ที่มีมีปริมาณแคลเซียมมากกว่า150 มิลลิกรัมต่อลิตร
3.8 น้ำแร่แมกนีเซียม คือน้ำแร่ที่มีมีปริมาณแมกนีเซียมมากกว่า50 มิลลิกรัมต่อลิตร
3.9 น้ำแร่ฟลูออเรด คือน้ำแร่ที่มีมีปริมาณฟลูออไรด์มากกว่า1 มิลลิกรัมต่อลิตร
3.10 น้ำแร่เหล็ก คือน้ำแร่ที่มีมีปริมาณธาตุเหล็กมากกว่า1 มิลลิกรัมต่อลิตร
3.11 น้ำแร่โซเดียม คือน้ำแร่ที่มีมีปริมาณโซเดียมมากกว่า200 มิลลิกรัมต่อลิตร
3.12 น้ำแร่เกลือต่ำ คือน้ำแร่ที่มีมีปริมาณโซเดียมน้อยกว่า 20 มิลลิกรัมต่อลิตร
3.13 น้ำแร่คาร์บอร์นิค

ส่วนเรื่องของสรรพคุณและข้อเสียของน้ำแร่สามารถติดตามได้ในบทควาทต่อไป

แหล่งอ้างอิง
1.http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/thai/knowledgeinfo.php?id=20
2.http://aura.co.th/#
3.http://en.wikipedia.org/wiki/Mineral_water