สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเข้าเยี่ยมชมบริษัท วันที่ 22 ก.พ. 2566