โครงการ “ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแข่งเรือมาด ”
ณ.แม่น้ำนครชัยศรี หน้าวัดประชานาถ(โคกแขก) จ.นครปฐม วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2556