โครงการ “ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหาสามัคคี”
ณ.วัดใหม่สุประดิษฐาราม จ.นครปฐม วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556