นักลงทุนสัมพันธ์

คุณ ฐิติกานต์ สง่าเนตรเพชร Tel. 034-332-611-2 หมายเลขติดต่อภายใน 103

คุณ ฐิติกานต์ สง่าเนตรเพชร Tel. 034-332-611-2 หมายเลขติดต่อภายใน 103
FAX. 034-332613 E-mail [email protected]

บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)
7/3 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม 73120