งานมหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 8
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์