งบการเงิน

   งบการเงินประจำปี 2566

  งบการเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2566
  งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2566
  งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2566

   งบการเงินประจำปี 2565

  งบการเงินรวม ประจำปี 2565
ดาว์นโหลดไฟล์
  งบการเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2565
ดาว์นโหลดไฟล์
  งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2565
ดาว์นโหลดไฟล์
  งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2565
ดาว์นโหลดไฟล์

   งบการเงินประจำปี 2564

  งบการเงินรวม ประจำปี 2564
  งบการเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564
  งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564
  งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564

   งบการเงินประจำปี 2563

  งบการเงินรวม ประจำปี 2563
  งบการเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563
  งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563
  งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563

   งบการเงินประจำปี 2562

  งบการเงินรวม ประจำปี 2562
  งบการเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562
  งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562
  งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562

   งบการเงินประจำปี 2561

  งบการเงินรวม ประจำปี 2561
  งบการเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2561
  งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2561
  งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2561