โครงการต่างๆ

โครงการต่างๆ

โครงการโซล่าเซลล์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

By |2020-02-21T14:34:41+07:00February 21st, 2020|ความรับผิดชอบต่อสังคม, โครงการต่างๆ|

โครงการ CSR ประจำปี 2562

By |2019-11-18T10:47:17+07:00October 10th, 2019|ความรับผิดชอบต่อสังคม, โครงการต่างๆ|

"PDG Care Challenge #1" 1 วัน 1 ตัน ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนคืนชีวิตสัตว์น้ำ ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562

โครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 2561

By |2018-11-19T13:13:19+07:00September 18th, 2018|ความรับผิดชอบต่อสังคม, โครงการต่างๆ|

โครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา " โครงการ พีดีจี...แบ่งปันรอยยิ้มสานฝันเด็กไทย " เพื่อมอบให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561(วันอาทิตย์) สามารถร่วมบริจาคได้ที่ โครงการพีดีจี แบ่งปันรอยยิ้มสานฝันเด็กไทยเพื่อมอบให้กับโรงเรียนบ้านรางปลาหมอ เลขที่บัญชี 020251480032 ธนาคารออมสิน สาขานครชัยศรี การดำเนินงาน ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2561

โครงการบริจาคโลหิตใต้ร่มพระบารมี

By |2017-11-24T15:26:09+07:00October 27th, 2017|ความรับผิดชอบต่อสังคม, โครงการต่างๆ|

ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รับประกาศณียบัตรโครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ 1

By |2017-09-13T15:55:23+07:00September 13th, 2017|ความรับผิดชอบต่อสังคม, โครงการต่างๆ|

ตรวจสุขภาพประจำปี 2560

By |2017-08-08T09:34:29+07:00August 8th, 2017|ความรับผิดชอบต่อสังคม, โครงการต่างๆ|

ตรวจสุขภาพประจำปี 2560

ตรวจสุขภาพประจำปี 2559

By |2017-07-08T15:02:05+07:00June 16th, 2016|ความรับผิดชอบต่อสังคม, โครงการต่างๆ|

ตรวจสุขภาพประจำปี 2559

โครงการโรงงานสีขาว

By |2017-07-08T15:04:19+07:00June 16th, 2016|ความรับผิดชอบต่อสังคม, โครงการต่างๆ|

โครงการโรงงานสีขาว 2560