กิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมต่างๆ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562

By |2019-04-25T11:08:38+07:00April 25th, 2019|กิจกรรมต่างๆ, ความรับผิดชอบต่อสังคม|

PDG ร่วมทำสาธารณประโยชน์ กับ เทศบาลอำเภอนครชัยศรี

By |2018-08-06T12:01:07+07:00August 6th, 2018|กิจกรรมต่างๆ, ความรับผิดชอบต่อสังคม|

PDG ร่วมทำสาธารณะประโยชน์ร่วมกับเทศบาลอำเภอนครชัยศรี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2561

By |2018-04-25T10:14:39+07:00April 25th, 2018|กิจกรรมต่างๆ, ความรับผิดชอบต่อสังคม|

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชมบริษัท

By |2018-03-17T16:42:02+07:00March 17th, 2018|กิจกรรมต่างๆ, ความรับผิดชอบต่อสังคม|

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานระบบคลังสินค้าของบริษัท พรอดดิจิ วันที่ 16 มีนาคม 2561