การอบรมพัฒนาบุคลากร

การอบรมพัฒนาบุคลากร

การอบรมดับเพลิงขั้นต้นประจำปี 2562

By |2019-10-12T08:57:01+07:00October 12th, 2019|การอบรมพัฒนาบุคลากร, ความรับผิดชอบต่อสังคม|

การอบรม GMP , HACCP 2562

By |2019-08-31T08:23:20+07:00August 24th, 2019|การอบรมพัฒนาบุคลากร, ความรับผิดชอบต่อสังคม|

การอบรม วันที่ 23/08/62 การอบรม วันที่ 30/08/62

การอบรม 7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

By |2019-07-13T08:41:03+07:00July 6th, 2019|การอบรมพัฒนาบุคลากร, ความรับผิดชอบต่อสังคม|

รอบที่ 1 รอบที่ 2

อบรม การปรับปรุงงาน ด้วยการวัดและวิเคราะห์งาน

By |2019-05-22T08:20:13+07:00May 22nd, 2019|การอบรมพัฒนาบุคลากร, ความรับผิดชอบต่อสังคม|

การอบรม 7 Waste 2561

By |2018-10-20T11:48:48+07:00October 12th, 2018|การอบรมพัฒนาบุคลากร, ความรับผิดชอบต่อสังคม|

7 Waste รุ่นที่ 1 วันที่ 12/10/2561 7 Waste รุ่นที่ 2 วันที่ 18/10/2561

การอบรมดับเพลิงขั้นต้นประจำปี 2561

By |2018-10-10T09:52:27+07:00October 10th, 2018|การอบรมพัฒนาบุคลากร, ความรับผิดชอบต่อสังคม|

การฝึกอบรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน 2561

By |2018-08-01T15:29:05+07:00August 1st, 2018|การอบรมพัฒนาบุคลากร, ความรับผิดชอบต่อสังคม|

การอบรม ISO 9001 : 2015, GMP, HACCP ปี 2561

By |2018-07-02T16:57:58+07:00July 2nd, 2018|การอบรมพัฒนาบุคลากร, ความรับผิดชอบต่อสังคม|