เรื่องน่ารู้

เรื่องน่ารู้2017-07-08T14:51:10+07:00

เรื่องน่ารู้

รู้จักระดับแอลกอฮอล์ “เจล ล้างมือ” ฆ่าเชื้อโควิด-19

By |February 28th, 2020|ความรับผิดชอบต่อสังคม, เรื่องน่ารู้|

รีสอร์ตกลางน้ำในโกตดิวัวร์ ลอยได้ด้วยขยะ 7 แสนชิ้น

By |November 28th, 2019|ความรับผิดชอบต่อสังคม, เรื่องน่ารู้|

วิศวกรหนุ่มฟิลิปปินส์เจ๋งมาก! เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็น “โต๊ะเก้าอี้”

By |November 20th, 2019|ความรับผิดชอบต่อสังคม, เรื่องน่ารู้|

ขยะพลาสติกแต่ละประเภทส่งไปทำประโยชน์ที่ไหนได้บ้าง

By |September 20th, 2019|ความรับผิดชอบต่อสังคม, เรื่องน่ารู้|

พลาสติกไม่ใช่ผู้ร้าย ถ้าใช้อย่างถูกต้อง

By |September 16th, 2019|ความรับผิดชอบต่อสังคม, เรื่องน่ารู้|

นวัตกรรมสุดเจ๋งผลิตไม้เทียมจาก ขยะพลาสติกรีไซเคิล

By |July 25th, 2019|ความรับผิดชอบต่อสังคม, เรื่องน่ารู้|