คุณ ฐิติกานต์ สง่าเนตรเพชร

Tel: 034-332611-2 ต่อ 119
Fax: 034-332613
Email: ir@prodigy.co.th

บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)

7/3 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120