ข้อมูลรายไตรมาส

ข้อมูลไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562
เปิด
ข้อมูลไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562
เปิด
ข้อมูลไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562
เปิด