งบการเงิน

งบการเงินประจำปีย้อนหลัง ดาวโหลดไฟล์
– งบการเงินประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
– งบการเงินประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
– งบการเงินประจำปี 2560
ดาวน์โหลด
– งบการเงินประจำปี 2559
ดาวน์โหลด
– งบการเงินประจำปี 2558
ดาวน์โหลด
– งบการเงินประจำปี 2557
ดาวน์โหลด
– งบการเงินประจำปี 2556
ดาวน์โหลด
– งบการเงินประจำปี 2555
ดาวน์โหลด
– งบการเงินประจำปี 2554
ดาวน์โหลด