กิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมต่างๆ2017-07-22T13:21:13+07:00

กิจกรรมต่างๆ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562

PDG ร่วมทำสาธารณประโยชน์ กับ เทศบาลอำเภอนครชัยศรี

PDG ร่วมทำสาธารณะประโยชน์ร่วมกับเทศบาลอำเภอนครชัยศรี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2561

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชมบริษัท

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานระบบคลังสินค้าของบริษัท พรอดดิจิ วันที่ 16 มีนาคม 2561

งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2560