ณ. วัดใหม่สุประดิษฐาราม จ. นครปฐม วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557