ร่วมงานกับเรา

     ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 1 ตำแหน่ง

     Sales Supervisor 1 ตำแหน่ง

     Sales Executive 1 ตำแหน่ง

     พนักงานขับรถขนส่ง 1 ตำแหน่ง

     พนักงานคุมเครื่องจักร 1 ตำแหน่ง

     พนักงานตรวจสอบคุณภาพ(QC) 1 ตำแหน่ง